تماس با ما

آدرس دفتر فروشات:

هرات شهر نو جاده بهزاد کوچه خراسان نبش مارکت درخشان، افغانستان    

آدرس کارخانه:

شهرک صنعتی فاز اول خیابان نسترن یک، هرات – افغانستان    

شماره های تماس:

0744525291
0799090837

پیشنهاد و انتقاد